Scroll Top

Informacija o obdelavi osebnih podatkov

(8. 3. 2024)

 

Družba T2 Rotalab d.o.o. se zaveda pomena varstva zasebnosti posameznikov, uporabnikov aplikacije in storitev izposoje električnih vozil GreenGo. Obdelava podatkov poteka na podlagi sprejetih Splošnih pogojev uporabe aplikacije GreenGo in opravljanja storitev izposoje električnih vozil GreenGo in za Pilotno-raziskovalni projekt Slovenske železnice ‘Gremo zeleno’ – GreenGo (v nadaljevanju: splošni pogoji) ter te Informacije o obdelavi osebnih podatkov.

 

GreenGo je storitev izposoje električnih vozil preko brezplačne mobilne aplikacije, ki jo zagotavlja družba T2 Rotalab d.o.o.

 

Želimo, da bi se pri uporabi naše aplikacije počutili dobro in varno ter da bi naše izvajanje varovanja podatkov spoznali kot odgovorno in kvalitetno. Zagotavljamo vam, da smo zaupanja vreden upravljavec osebnih podatkov, ki se zaveda pomena varstva zasebnosti. Varnost podatkov pred morebitnimi kršitvami varujemo tudi z ustreznim razvojem informacijske tehnologije. Že v samem procesu razvoja aplikacije smo, v sodelovanju z zunanjim izvajalcem, zagotovili vse potrebno za skladnost s pomembnimi načeli varstva podatkov, ki jih zahteva GDPR. Tako je bila izdelana tudi  ustrezna ocena učinkov na zasebnost (DPIA). Zagotavljamo, da bomo visokim standardom varstva vaše zasebnosti sledili tudi v bodoče.

 

V tem dokumentu je opisano, kako se zbirajo in nadalje obdelujejo osebni podatki, ki so potrebni za registracijo in uporabo aplikacije ter za izposojo vozila. Prav tako pove, katere pravice lahko uveljavljate v zvezi z osebnimi podatki in kako lahko kontaktirate upravljavca.

 

Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

 

Družba T2 Rotalab, d. o. o., Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana, matična številka: 6648452000, info@greengo.city, tel. št.: +386 1 444 0000 (v nadaljevanju: upravljavec), je upravljavec osebnih podatkov posameznikov, ki so v aplikaciji vzpostavili svoj uporabniški račun (v nadaljevanju: uporabniki), ki se zbirajo in nadalje obdelujejo zaradi uporabe aplikacije in izvajanja storitve izposoje vozil.

 

V primeru vprašanj, vezanih na področje osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru projekta, se uporabniki lahko obrnejo na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki je dostopna na elektronskem naslovu: dpo@greengo.city oziroma na zgoraj navedenem naslovu sedeža upravljavca.

 

Procesi pri katerih prihaja do  obdelave osebnih podatkov

 

Osebni podatki se zbirajo in nadalje obdelujejo v spodaj navedenih postopkih:

 

 • tekom registracije posameznika v uporabniško okolje GreenGo,
 • tekom identifikacije uporabnikov in verifikacije profila
 • tekom sklenitve Pogodbe o izposoji posameznega vozila GreenGo,
 • tekom trajanja izposoje posameznega vozila,
 • ob in po zaključku izposoje,
 • ob nakupu dobroimetja (paketa SŽ GREMO ZELENO) v okviru Pilotno-raziskovalnega projekta Slovenske železnice ‘Gremo zeleno’ – GreenGo.

 

Osebni podatki, ki se obdelujejo

 

Zbirajo in nadalje obdelujejo se naslednji podatki o uporabniku:

 • Kontaktni podatki: ime in/ali priimek, telefonska številka, elektronski naslov;
 • Vozniško dovoljenje in  osebni dokument;
 • Fotografija »sebka«;
 • Biometrični podatki;
 • Podatki iz dokumentov: ime in priimek, država, datum rojstva, št. dokumenta, veljavnost dokumenta, varnostni elementi (MRZ), datum izdaje vozniškega dovoljenja, kategorija vozniškega dovoljenja, podatki o mobilni napravi;
 • Plačilna kartica: praviloma se hrani v sistemu »token«, ime imetnika, zadnje 4 številke kartice, datum veljavnosti, vrsta plačilne kartice (npr. MASTERCARD, MAESTRO, VISA, ipd.), banka, ki je izdala kartico, lokacija plačila;  
 • Lokacijski podatki: GPS lokacije vozila, dogodki povezani z najemom vozila (čas odklepa, čas zaklepa, lokacija najema, lokacija vračila, čas vožnje, prevoženi kilometri);
 • Podatki o rezervacijah ter opravljenih nakupih oz. izvedenih storitvah –  zgodovina nakupov (rezervacije, opravljene vožnje – vozilo, število km, termin prevzema in oddaje vozila, lokacija vozila), opravljene finančne transakcije, način plačila, stanje (dobroimetje / SŽ koda).

 

Po izvedeni registraciji lahko uporabnik poda soglasje za dostop do lokacije mobilne naprave.  V primeru ne podaje soglasja je uporaba aplikacije kljub temu možna, vendar uporabnik ne more najti razpoložljivih vozil za izposojo. Podatki uporabnika o njegovi lokaciji se ne obdelujejo, potrebuje jih le mobilna naprava, da lahko v bližini najde ustrezna vozila  za izposojo. Uporabnik se glede upravljanja lokacijskih podatkov, nadzora in spreminjanja le-teh, seznani  v navodilih mobilne naprave. 

 

Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo

 

Zbrani podatki se obdelujejo z namenom, da se lahko uporablja aplikacija in se izvede naročena storitev. Posamezni podatki so obvezni, ker so nujni za izvedbo pogodbenih obveznosti in so del sprejetih splošnih pogojev, ki določajo način in izvedbo storitev GreenGo (https://greengo.city/).  

Nameni obdelave podatkov so razvrščeni v naslednje sklope:

 • Registracija v aplikacijo: podatki o registraciji omogočajo enostavno in varno uporabo aplikacije;
 • Verifikacija profila uporabnika: Identifikacija in preverjanje pogojev v primeru najema električnega avtomobila ali električnega skuterja;
 • Izvedba storitve »GreenGo«: podatki se potrebujejo za več namenov, ki so povezani s procesom izposoje, opravljanjem vožnje z vozilom ter izvedbo plačila za opravljeno storitev;
 • Nudenje učinkovite podpore in pomoči: podatke potrebujemo, da vam nudimo pomoč pri izvedbi storitve;
 • Enostavno naročanje novih storitev: podatki o zgodovini izposoj in token plačilne kartice, ker to omogoča lažje izposoje v prihodnosti;
 • Komuniciranje: kontaktni podatki omogočajo komunikacijo, ki se pojavi v več fazah izvajanja storitev (registracija uporabnika, verifikacija, pomoč in podpora na cesti itd.);
 • Trženje: kontaktni podatki se uporabljajo za namen obveščanja uporabnikov o novostih aplikacije in posebnih ponudbah, popustih in podobno;
 • Izboljšanje storitev: podatki se uporabljajo za analitične namene s ciljem, da se izboljšajo storitve. V tem primeru se obdelujejo anonimizirani podatki;
 • Drugi zakoniti nameni: Podatki se  obdelujejo tudi  za obravnavo in reševanje morebitnih sporov, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe  (izterjave dolga, škodni primeri, cestno-prometni prekrški ipd.).  

 

V primeru, da uporabnik v aplikaciji poda soglasje za prejemanje potisnih sporočil bodo podatki o mobilni napravi (ID brskalnika) uporabnika vključeni v skupno podatkovno bazo  za namen posredovanja sporočil, ki se nanašajo na delovanje aplikacije in trženje. Prejemanje potisnih sporočil lahko uporabnik prekliče v nastavitvah svoje mobilne naprave.   

Obdelava biometričnih podatkov

 • Kaj so biometrični podatki?

Biometrični podatki so identifikacijski podatki, povezani z vašimi biometričnimi lastnostmi, ki se lahko uporabijo za vašo identifikacijo. Primeri pogostih oblik biometričnih podatkov, ki jih lahko uporabljate v vsakdanjem življenju, vključujejo prstne odtise, glasovne odtise, žile na dlani, prepoznavanje obraza in prepoznavanje šarenice ali mrežnice. Ko govorimo o »biometričnih podatkih«, mislimo na določene podatke, ki jih zbiramo o vas (kot je skeniranje obraza), da vas individualno identificiramo, da vam zagotovimo naše vire in storitve, ki so na voljo preko naše mobilne aplikacije.

 • Kakšen je namen obdelave podatkov s pomočjo biometrije?

Vaše biometrične podatke uporabljamo za namen identifikacije v postopku verifikacije vašega  profila, ki vam omogoča najem električnega avtomobila ali električnega skuterja. Biometrija omogoča hitro in učinkovito preverjanje identitete in izpolnjevanja pogojev za uporabo storitev. Zagotavlja tudi, da se prepreči morebitna goljufija (ponarejeni dokumenti, zamenjava fotografij ipd.) in prepreči se več ljudem uporabljati isto identiteto.

 • Kako zbiramo in nadalje obdelujemo vaše biometrične podatke?

Če želite izvesti verifikacijo profila, z namenom izposoje osebnega vozila, nam posredujete določene dokumente oziroma podatke (osebni dokument, vozniško dovoljenje in »sebek«). Za ekstrakcijo obraznih potez se uporablja algoritem za prepoznavanje obraza z umetno inteligenco. Program kot vhod sprejme podobo obraza in izda vektor, ki vsebuje edinstvene deskriptorje, ki jih je nato mogoče primerjati z drugimi vektorji.

Biometrični podatki se trajno zbrišejo takoj po končani verifikaciji (odgovor prejmete v roku dveh minut), oziroma najkasneje v roku 30 minut po izvedenem (uspešnem ali neuspešnem) postopku.

 

 • Ali je postopek verifikacije profila s pomočjo biometrije obvezen za vas?

Postopek ni obvezen, zagotavlja pa vam učinkovito in hitro verifikacijo profila.

Vsak uporabnik aplikacije ima možnost zavrnitve biometrične obdelave in izbire postopka verifikacije brez biometrične obdelave. V tem primeru zahtevek za ročno verifikacijo (brez biometrije) posredujete na e-naslov info@greengo.city ali preko aplikacije v razdelku »podpora uporabniku«. Prejeli boste povezavo do postopka verifikacije brez avtomatične obdelave. Ta postopek je daljši in se izvede najkasneje v 24 urah.

 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Podatki se obdelujejo na naslednjih pravnih podlagah:

 

 • točka (a) člena 6(1) GDPR: privolitev uporabnika (vnos podatkov o plačilni kartici v fazi registracije ter  prejemanje sporočil glede novosti in popustov preko elektronske pošte) z možnostjo, da uporabnik privolitev kadarkoli  prekliče oz. zbriše podatke);
 • točka (b) člena 6(1) GDPR: pogodbena podlaga (podatki so nujni za namen izpolnitve pogodbenih obveznosti, in sicer v zvezi z uporabo aplikacije, verifikacijo uporabniškega profila (tudi s postopki biometrije) in  izvajanjem storitve izposoje električnih vozil GreenGo);
 • točka (c) člena 6 (1) GDPR: zakonska obveznost (izpolnitev obveznosti po davčni zakonodaji);
 • točka (f) člena 6(1) GDPR: zakoniti interes: uporaba GPS tehnologije (varovanje življenja in premoženja, namen obrambe oziroma uveljavljanja morebitnih zahtevkov, ki izvirajo iz nezakonite, nepravilne ali drugačne neustrezne uporabe storitve izposoje električnih vozil, škodni primeri, reševanje pravnih zahtevkov in sporov ter drugih pravic upravljavca iz pogodbenega razmerja).  

 

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Upravljavec se obvezuje, da bo zbrane osebne podatke hranil in uporabljal samo toliko časa, kolikor bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljani. Po preteku obdobja hrambe se bodo podatki učinkovito in trajno izbrisali ali anonimizirali.

Tiste podatke, ki se obdelujejo na podlagi zakona, se hrani toliko časa kot to določa zakonodaja (npr. računovodski ali davčni podatki se hranijo 10 let).  

Podatki, ki se obdelujejo za izvedbo pogodbenega odnosa (v skladu s sprejetimi splošnimi pogoji), se hranijo za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še ves čas, ko traja zakonski zastaralni rok za zahtevke iz tako sklenjene pogodbe (5 let po zaključku izposoje). To vključuje tudi dokumente za namen verifikacije profila in podatke iz teh dokumentov, podatke o izvedenih storitvah (lokacija prevzema in oddaje, termin, število km itd.) in izvedenih plačilih ter stanju dobroimetja.

Podatki o »GPS« sledenju (nadzor nad vožnjo vozila) se brišejo v roku 2 mesecev po zaključeni izposoji vozila. GPS poročilo (začetna in končna točka izposoje ter datum in ura) se hrani 5 let od zaključka izposoje.

Biometrični podatki se trajno zbrišejo takoj po končani verifikaciji (odgovor prejmete v roku dveh minut) oziroma najkasneje v roku 30 minut po izvedenem (uspešnem ali neuspešnem) postopku.

 

V primeru vloge za izbris profila, se podatki, ki se nanašajo na uporabo aplikacije,  brišejo:

 • v primeru, da si je uporabnik vozilo izposodil pred več kot 5 leti od podane vloge za izbris profila ali si vozila ni nikoli izposodil: v roku 180 dni od podane zahteve (v primeru, da se uporabnik prijavi v aplikacijo pred potekom tega roka, se podatki ne zbrišejo),
 • v primeru, da si je uporabnik vozilo izposodil pred manj kot 5 leti od podane vloge za izbris profila: po poteku 5 letih od zaključka zadnje izposoje.

Če uporabnik v obdobju enega leta od registracije ne rezervira nobenega vozila, se vsi podatki iz aplikacije izbrišejo po poteku enega leta od registracije. 14 dni pred potekom tega roka uporabnik prejme obvestilo.

Po preteku zgoraj navedenih obdobij, tj. po izbrisu osebnih podatkov, se mora uporabnik, ki želi uporabljati storitev izposoje vozil, ponovno registrirati in, v primeru željene izposoje električnega avtomobila ali električnega skuterja, izvesti ponovno verifikacijo profila.

Podatek o elektronskem naslovu, ki se ga obdeluje za  namen posredovanja tržnih sporočil, se hrani do preklica privolitve (izbris se izvede v roku 15 dni od podanega preklica).

 

 Deljenje podatkov

 

Podatke delimo s ponudniki storitev in poslovnimi partnerji in sicer:

 • ponudniki plačilnih in zavarovalnih storitev;
 • ponudniki administrativne, tehnične ter IT podpore in hrambe podatkov;
 • ponudniki komunikacij, ki pošiljajo e-pošto in druga tržna sporočila;
 • ponudnik storitve identifikacije ter verifikacije izpolnjevanja pogojev za najem vozil;
 • prodajalec paketov SŽ GREMO ZELENO v okviru Pilotno-raziskovalnega projekta Slovenske železnice ‘Gremo zeleno’ – GreenGo;
 • pristojnimi institucijami (npr. policija ali sodišče),
 • drugim pravnim subjektom, ko za posredovanje osebnih podatkov obstaja zakoniti interes upravljavca.

Upravljavec osebnih podatkov posameznikov, brez soglasja posameznika, ki je lastnik določenih osebnih podatkov, ob odsotnosti druge podlage, ne bo posredoval nepooblaščenim osebam.  V kolikor upravljavec posamezne storitve izposoje električnih vozil GreenGo izvaja preko pogodbenih obdelovalcev, je slednjim obdelava omogočena zgolj v obsegu, ki je nujno potreben za izvedbo storitve, ki jo pogodbeni obdelovalec izvaja za upravljavca. V to kategorijo spadajo podjetja za IT podporo, hrambo podatkov in druge podporne storitve. 

V primeru škodnega dogodka se osebni podatki posredujejo zavarovalnicam in drugim  pristojnimi institucijami, ki razpolagajo z zakonito pravno podlago (npr. policiji ali sodišču). Prav tako se osebni podatki posredujejo drugim subjektom, če za posredovanje podatkov obstaja zakoniti interes upravljavca, da zaščiti svoje pravice (npr. posredovanje podatkov upravljavcem parkirišč – v primeru neplačane parkirnine ipd.).

Za izvedbo GreenGo storitve in GPS sledenje upravljavec uporablja IT platformo  SIA ATOM Tech (Riga, Latvia). Ponudnik storitve je obdelovalec osebnih podatkov. Več informacij o obdelavi osebnih podatkov pri navedenem obdelovalcu lahko najdete na: https://atommobility.com/data-protection-agreement

Postopek verifikacije profila  (tako v primeru avtomatične obdelave s pomočjo biometrije, kot v primeru ročne preverbe) se izvaja preko orodja SumSub. Ponudnik aplikacije izvaja storitev kot obdelovalec. Več o njegovi politiki varstva osebnih podatkov si lahko preberete na  https://sumsub.com/privacy-notice/.

Intercom se uporablja kot medij za komunikacijo bodisi po e-pošti bodisi prek sporočil znotraj naših storitev. Ponudnik je v vlogi obdelovalca. Za več informacij o politiki varstva osebnih podatkov  Intercom obiščite https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy. Storitve Intercoma urejajo pogoji uporabe Intercoma, ki jih najdete na https://www.intercom.com/terms-and-policies#terms.

Obdelavo prejetih plačil opravi Stripe kot samostojni upravljavec. Ob obdelavi tovrstnih plačil upravljavec ne hrani nobenih osebnih podatkov ali kakršnih koli finančnih podatkov, kot so npr. številke kreditnih kartic. Takšne informacije prejme neposredno Stripe. Njihov pravilnik o zasebnosti, ki ureja uporabo osebnih podatkov, si lahko ogledate na https://stripe.com/nz/privacy. Stripe je certificiran za ponudnika storitev PCI Level 1, najstrožjo raven certificiranja.

Nakup dobroimetja za izposojo električnega vozila v okviru Pilotno-raziskovalnega projekta Slovenske železnice ‘Gremo zeleno’ – GreenGo (tj. nakup paketov SŽ GREMO ZELENO) posameznik opravi preko družbe SŽ – Potniški promet, d.o.o., ki storitev na podlagi sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov opravlja kot obdelovalec. SŽ – Potniški promet, d.o.o. osebne podatke, razvidne na vozovnici, obdeluje z namenom preverjanja veljavnosti vozovnice, ki je pogoj za nakup paketa SŽ GREMO ZELENO, pri čemer se osebnih podatkov, ki so razvidni iz vpogleda, ne hrani. SŽ – Potniški promet, d.o.o. od upravljavca prejme zgolj psevdonimiziran osebni podatek, in sicer enolični identifikacijski znak, ki je izpisan na računu za nakup paketa SŽ GREMO ZELENO in služi za aktivacijo dobroimetja v aplikaciji GreenGo. Navedeni osebni podatek se hrani 10 let od izdaje računa.

Prenosi v tretje države ali mednarodne organizacije

Osebni podatki posameznikov ne bodo preneseni v tretje države izven Evropske Unije ali Evropskega gospodarskega prostora          ali mednarodno organizacijo.

Izjemoma se lahko podatki prenesejo v tretje države ob uporabi IT orodja Intercom (https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy)  in Stripe (https://stripe.com/en-gb-si/privacy.). Oba izvajalca zagotavljata skladnost z zakonodajo EU in uvedbo  ustreznih zaščitnih ukrepov – Standardnih pogodbenih klavzul EU – tipske pogodbe Evropske Unije (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en) z dodatki v predmetni pogodbi o obdelavi osebnih podatkov.

 

Zavarovanje osebnih podatkov

Upravljavec je v fazi razvoja projekta izdelal oceno učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov (DPIA), ki je eden od pomembnih elementov za zagotavljanje ustreznega varstva osebnih podatkov.

Sprejeti in realizirani so vsi organizacijsko pravni in tehnični ukrepi za zagotavljanje varstva in predvsem varne obdelave osebnih podatkov s ciljem, da se preprečijo kršitve.

 

Pravice posameznikov

 

Uporabniki aplikacije oziroma posamezniki lahko zahtevajo dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris ali omejitev obdelave lastnih osebnih podatkov, lahko ugovarjajo obdelavi in zahtevajo prenos lastnih osebnih podatkov.

 

Pravico se lahko uveljavlja s pisno zahtevo, ki se  posreduje na sedež upravljavca ali elektronsko,  na kontaktni naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov dpo@greengo.city.

 

Upravljavec  bo o prejeti zahtevi odločil v enem mesecu po prejemu zahteve. V primeru zapletenosti in večjega števila zahtev se lahko rok za odgovor podaljša za največ dva dodatna meseca,   o čemer bo vlagatelj zahtevka obveščen. V primeru prejema zahteve z elektronskimi sredstvi, bo upravljavec odgovor poslal, kadar je mogoče, z elektronskimi sredstvi, razen če bo vlagatelj zahteve zahteval drugače.

 

Pravice posameznikov niso absolutne. V določenih primerih, ko za to obstaja upravičen razlog oziroma ustrezna pravna podlaga, jih ni možno ugodno rešiti. Obravnava tako poteka za vsak primer posebej.

 

V primeru, da posameznik meni, da upravljavec krši njegove pravice ali ni zadovoljen z odločitvijo upravljavca, se lahko pritoži pri nadzornemu organu, in sicer na naslovu: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si

Več o pravicah posameznikov:

Pravica do preklica privolitve: Če ste kot posameznik privolili v obdelavo svojih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov, imate pravico do preklica privolitve. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica. Preklic privolitve za obdelavo vaših osebnih podatkov nima nobenih negativnih posledic ali sankcij.

Pravica do dostopa: Gre za pravico do seznanitve ali se v zvezi s posameznikom obdelujejo osebni podatki in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: (a) namene obdelave; (b) vrste zadevnih osebnih podatkov; (c) uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; (d) kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se   uporabijo za določitev tega obdobja; (e) obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave lastnih osebnih podatkov, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi; (f) pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu; (g) kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom; (h) obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije   o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, ki je lastnik obdelovanih osebnih podatkov.

Pravica do popravka: Pravica, da se v skladu z zahtevo popravijo netočni osebni podatki v zvezi z posameznikom, ki je vlagatelj zahteve po popravku, ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa (»do pozabe«): Pravica, da se osebni podatki izbrišejo, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (a) osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; (b) kadar je preklicana privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; (c) kadar obdelavi posameznik ugovarja, za njihovo  obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi; (d) osebni podatki so bili obdelani nezakonito.

Pravica do omejitve obdelave: Pravica doseči, da upravljavec omeji obdelavo osebnih podatkov posameznika, ki je vlagatelj zahteve po omejitvi obdelave, kadar velja en od naslednjih primerov: (a) kadar posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; (b) je obdelava nezakonita, posameznik pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; (c) osebni podatki posameznika      niso več potrebni za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali  obrambo pravnih zahtevkov; (d) če je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih upravljavca, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika.

Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe. Pred preklicem omejitve obdelave osebnih podatkov je upravljavec posameznika, ki je lastnik teh osebnih podatkov, o tem dolžan obvestiti.

Pravica do prenosljivosti podatkov: Pravica, da posameznik prejme svoje osebne podatke, ki jih je posredoval, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravica, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na privolitvi posameznika, ali se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na zahtevo posameznika, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko njegovi osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora: Kadar podatke posameznika upravljavec obdeluje na podlagi zakonitega interesa, lahko posameznik taki obdelavi kadarkoli ugovarja.

 

Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje

 

Izvaja se biometrična obdelava podatkov za namen identifikacije in verifikacije profila uporabnika (najem električnega avtomobila ali skuterja). Za ekstrakcijo obraznih potez se uporablja algoritem za prepoznavanje obraza z umetno inteligenco. Kot vhod sprejme podobo obraza in izda vektor, ki vsebuje edinstvene deskriptorje, ki jih je nato mogoče primerjati z drugimi vektorji.

 

Algoritem: Uporablja se model globokega učenja, usposobljen z najsodobnejšo prepoznavo obrazov. Kosinusno podobnost uporabljamo za primerjavo dveh obraznih deskriptorjev.  Več  o tem na  https://arxiv.org/abs/1801.07698.

 

Veljavnost Informacij o obdelavi osebnih podatkov

 

V primeru spremembe te Informacije o obdelavi osebnih podatkov, bo upravljavec novo verzijo dokumenta objavil  v mobilni aplikaciji GreenGo ter Uporabnike o novi različici dokumenta obvestil tudi preko elektronske pošte. Za informacije o tem, kdaj je bila objavljena zadnja različica,  preverite datum objave na vrhu tega dokumenta.

 

 

 

 

Klicni center