Scroll Top

Logatec s pomočjo podjetja T-2 postaja mesto prihodnosti

V občini Logatec v pilotnem projektu pametnega mesta vzpostavljajo odprto horizontalno platformo. V središče te so postavljeni občani, saj jim želi občina olajšati in hkrati izboljšati življenje v mestu, ki s tem projektom vstopa v svet pametnih storitev.

GreenGo predstavlja širok nabor naprednih rešitev in storitev, ki vključujejo vsa najsodobnejša električna prevozna sredstva (e-kolesa, e-skuterji, e-avtomobili, e-avtobusi in ostala), polnilno infrastrukturo in mobilno aplikacijo, ki jo lahko uporabljajo tako posamezniki, lokalne skupnosti ali podjetja.
Ob požaru v vrhniški tovarni Kemis je del dima zaneslo tudi nad občino Logatec. Takrat je vodstvo občine z županom Bertom Menardom in direktorjem občinske uprave Andrejem Vrhuncem na čelu pomislilo, kako priročno bi bilo imeti vzpostavljen sistem za komunikacijo z občani, ki bi omogočal pošiljanje SMS-sporočila, v katerem bi živeče na izpostavljenem območju pozvali k previdnosti pri odpiranju oken, delu na poljih …

Tako se je na občinski upravi Logatec začela ideja o vzpostavitvi digitalno podprtega komunikacijskega okolja, ki bi omogočalo boljšo komunikacijo z občani. To je v času, ko občine praviloma komunicirajo s svojimi občani predvsem prek poštnih pisem, lahko precejšen izziv. Iz takšnih in podobnih razlogov so se v Logatcu odločili, da pristopijo k pilotnemu projektu podjetja T-2 Pametna mesta, saj so želeli s testno uvedbo nekaterih rešitev pametnih mest vzpostaviti »pametne« občane, s katerimi bi lahko izboljšali komunikacijo in jim olajšali dostop do določenih storitev občine ter tudi ponudili v uporabo nove, naprednejše storitve.

Senzorične storitve IoT za zaščito mobilnosti ranljivih skupin in boljše upravljanje občinskih storitev
Pilotni projekt sega na več področij, eno od takšnih je uporaba IoT-senzorjev. Z uporabo teh se v Logatcu preverja razpoložljivost prostih parkirnih mest za invalide, ki so pri svoji mobilnosti najbolj omejeni. Senzorje so namestili tudi na polnilnih postajah za električne avtomobile, tako da bodo občanom z začetkom javne uporabe aplikacije ti podatki že na voljo v realnem času. »S tem smo testirali tudi infrastrukturo ter vzpostavili omrežje, prek katerega se izmenjujejo takšni podatki iz nameščenih senzorjev,« razlaga Andrej Vrhunc, direktor občinske uprave Logatec.

V Logatcu želijo tudi izboljšati upravljanje ekoloških otokov, kjer bi želeli imeti podatke v realnem času o tem, koliko so polni zbirni zabojniki. Zato so se v okviru pilotnega projekta odločili tudi za namestitev različnih senzorjev na določene ekološke otoke. »Logatec verjetno ni izjema, a dogaja se nam, da občani včasih iščejo lokacije, kamor bi lahko še odložili odpadke, kar lahko privede do tega, da so odpadki odloženi okoli zabojnikov,« pravi Andrej Vrhunc. Zdaj bo lahko komunalno podjetje imelo podatke v realnem času, kar jim bo omogočilo optimiziranje dela, rezultat pa bo bolj čisto mesto in zadovoljni občani. To sta dva primera uporabe senzoričnih IoT-storitev v pametnem mestu, ki lahko pomembno pripomoreta k zaščiti mobilnosti ranljivih skupin in boljšemu upravljanju občinskih storitev.

Plačevanje storitev z enim klikom in avtomatizacija enostavnih upravnih postopkov
V spletni in mobilni aplikaciji bodo v Logatcu omogočili tudi spletno plačevanje komunalnih storitev in nekaterih občinskih taks. »Tako bomo zgolj z enim klikom omogočili plačevanje položnic za vodo, odvoz smeti in podobno,« pravi prvi človek občinske uprave Logatec, kjer so v začetku leta prešli na uporabo novega dokumentnega sistema, saj želijo kmalu poslovati brezpapirno, želijo pa si tudi v celoti avtomatizirati enega od enostavnih upravnih postopkov. So pa občine pri tem omejene z zakonskimi zahtevami o e-identiteti in seveda morajo upoštevati tudi vse določbe o varovanju osebnih podatkov, ki jih prinaša evropska direktiva GDPR in tudi PSD2.

V Logatcu želijo v prihodnje namestiti še dodatne senzorje, ki bodo med drugim preverjali višino vodotokov, predvsem Logaščice, te podatke pa združiti z javno dostopnimi podatki o napovedih padavin, da bi tako lahko vzpostavili model, ki bi živeče na poplavno ogroženem območju prek potisnih ali SMS-sporočil obveščal o morebitni poplavni nevarnosti. Podoben je projekt opozarjanja pred nevarnostjo udarnih strel, kjer občina sodeluje s partnerskim inštitutom.
»Zamisli, ki bi jih želeli testirati, je še veliko, zato bomo izvedbo pilotnega projekta podaljšali,« dodaja Andrej Vrhunc. Pilotni projekt v občini Logatec je le delček rešitev, ki jih omogoča platforma T-2 Pametna mesta. Ta je sicer zasnovana kot odprta horizontalna platforma, ki deluje kot virtualni ekosistem, v katerega je mogoče prek podatkovnega jezera priklopiti različne digitalne storitve različnih razvijalcev oz. ponudnikov.

Vse rešitve platforme pri T-2 delijo na 6 ključnih področij življenja v pametnem mestu:

1. Upravljanje energetskih virov in infrastrukture

Eno od stroškovno najpomembnejših področij, kjer si lahko v prihodnje obetamo izboljšave, je upravljanje energetskih virov in infrastrukture. Upravljanje energetske učinkovitosti prek pametnih sistemov namreč prinaša tako pozitivne učinke za proračun kot tudi tiste dolgoročnejše, kot je zavedanje o trajnostni porabi in energetskih prihrankih pri občanih. Zato pri T-2 znotraj platforme T-2 pametnega mesta ponujajo napredne sisteme za nadzor in meritve porabe energentov ter optimizacijo njihove porabe z uporabo pametnih števcev. Tako se uporabnikom omogoča spremljanje energetske učinkovitosti njihovega gospodinjstva v realnem času. Pomembni deli upravljanja infrastrukture so tudi sistemi pametne LED-razsvetljave, ki lahko vključuje tudi okoljske senzorje, varnostne kamere ali polnilnice za električna vozila, pa tudi pametni nadzor jaškov in mejenje pretoka vodovodnega sistema.

2. Skrb za okolje

Okoljska ozaveščenost in manjši okoljski odtis je eden osrednjih razvojnih ciljev pametnih mest. Poleg rešitev, ki so del pilotnega projekta v Logatcu, platforma T-2 Pametna mesta ponuja še možnosti spremljanj različnih okoljskih metrik, kot so kakovost zraka, raven hrupa, sončno sevanje, veter, padavine in drugi vremenski podatki. Vsi podatki so pregledno na voljo v aplikacijah Moje supermesto, ki so del platforme T-2 Pametna mesta. Ta platforma omogoča tudi obveščanje določenih skupin občanov ob velikih odstopanjih posameznih metrik, ko bi npr. onesnaženost zraka predstavljala tveganje za določene skupine občanov. Ker je platforma zasnovana kot digitalni informacijski center, lahko pooblaščene osebe v realnem času spremljajo spremembe v okolju, prometu, ravnanju z odpadki …

3. Skrb za zdravje in dobro počutje

Kljub skrbi za okolje kot pomembni premisi trajnostnega razvoja pa pametna mesta v ospredje postavljajo koristi občanov, predvsem dobro počutje, zdravje in varnost. V času ko digitalizacijo pogosto bremenijo kritike o povzročanju medosebne distance med ljudmi, pa poskuša platforma T-2 Pametnega mesta digitalne poti izkoristiti za aktivno vključevanje občanov v lokalno dogajanje. Platforma ima vgrajen sistem za objavo in obveščanje o dogodkih, za prodajo vstopnic in za neposredno obveščanje občanov o dogodkih, ki jih bi utegnili zanimati. Pametni algoritmi sledijo interesom občanov, kar nam omogoča, da za posameznika ustvarjamo zanimivo in varno okolje.
Minulo dogajanje v občini je mogoče spremljati prek novic. Poskrbljeno je tudi za zdravje in varnost na domu. Pametni sistemi za odkrivanje nevarnih plinov, nadzor kakovosti zraka ter sistemi za sledenje družinskim članom so le nekatere od funkcionalnosti, ki jih lahko zasnujemo na sistemu T-2 Pametna mesta. V naslednji fazi je mogoča neposredna povezava z osebnim zdravnikom, pravijo pri T-2.

4. Trajnostna mobilnost

Povezovanje javnega in zasebnega je cilj pametnih mest tudi na področju mobilnosti in logistike. Vzpostavitev integriranega transporta je eden najbolj zanimivih izzivov, ki jih prinaša koncept pametnega mesta. Platforma T-2 Pametna mesta povezuje tako javni prevoz in možnost pametnega plačevanja storitev kot tudi plačevanje javnih parkirišč in uporabo prometnih informacij v realnem času. T-2 prinaša tudi lasten sistem souporabe električnih vozil, skirojev in koles Green Go, ki zaokroža pametno mobilnost na platformi T-2 Pametna mesta. Aplikacije Moje supermesto skrbijo tako za načrtovanje optimalnih poti kot tudi za spremljanje prihodov ter plačevanje. Pri T-2 lahko glede ne potrebe uvedejo tudi celoten sistem pametne signalizacije od pametnih prehodov za pešce, informacijskih kioskov do panelov.

5. Družabno življenje

Aplikacije pametnega mesta poskušajo povečati tudi socializacijo in vzpostavljanja družabnih vezi. Zato so pri T-2 razvili možnosti za spodbujanje obiska različnih dogodkov prek sistema nagrajevanja v platformi T-2 Pametna mesta. Ta ponuja tudi sistem digitalnih vodnikov, ki jih obiskovalci uporabljajo na sami lokaciji ali v povsem virtualnem okolju aplikacij.

6. Varnost in zaščita

Na koncu pa še zagotovilo, brez katerega pametna mesta ne bodo razvila svojega potenciala: vaši podatki so povsem varni, tako kot ste varni tudi vi. Pilotni projekt v Logatcu pokaže nekaj dobrih primerov, kako se lahko izboljša varnost občanov in njihovega premoženja prek uporabe senzorjev za nadzor okolja in predvidevanje naravnih nesreč.

Vsebino omogoča podjetje T – 2 d.o.o.

Klicni center