Scroll Top

Zavezanost podjetja k trajnosti in odgovornosti nagrajena s certifikatom IRDO

OK-2023-03-logo-imetnik-certifikat-Strateg-SLO-2023
Pomembnost ESG Smernic in Trajnosti v Poslovnem Svetu

Družbena odgovornost podjetij (ESG – okoljske, družbene in upravljalne smernice) in trajnost nista več samo pobožne želje v poslovnem svetu, ampak nujnost. Vse več organizacij spoznava, da je skrb za okolje, družbo in trajnost ključnega pomena za dolgoročno uspešnost in preživetje. To je še posebej pomembno v svetu, ki se hitro spreminja, kjer se podjetja soočajo s številnimi izzivi, vključno s podnebnimi spremembami, družbenimi vprašanji in spremembami na področju upravljanja.

V skladu s tem se vse več podjetij zavezuje k trajnosti in družbeni odgovornosti. Te zavezanosti pa niso samo prazne obljube, temveč so potrjene s konkretnimi koraki in sodelovanjem v izobraževalnih programih, ki jih ponuja IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti.

Naša organizacija izraža zavezanost k spodbujanju trajnosti in odgovornosti. To zavezanost potrjujemo s konkretnimi dejanji, med drugim s sodelovanjem v programih IRDO. Naše prizadevanje za družbeno odgovorno poslovanje in trajnost se ne kaže samo v besedah, ampak tudi v dejanjih.

V priznanje naših naporov smo prejeli poseben certifikat, ki nas zavezuje k nadaljnjemu razvoju in k ustvarjanju boljše prihodnosti za vse, zlasti za prihodnje generacije. Ta certifikat je potrdilo naše odločenosti, da bomo še naprej ustvarjali pozitiven vpliv na svet okoli nas in v sodelovanju s partnerji sledili smernicam ESG ter trajnostnega razvoja.

Vse bolj postajamo aktivni udeleženci v gibanju za bolj trajnostno in družbeno odgovorno prihodnost, in s ponosom se oziramo na že dosežene korake na tej poti.

Klicni center